ubezpiecznia majątkoweDomy i mieszkania:

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Dom jednorodzinny
 • mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
 • mienie ruchome (sprzęt elektroniczny tj. komputer, tv, dvd, pralki, lodówki, dywany, meble itd.),
 • stałe elementy mieszkania (elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały tj. meble kuchenne wbudowane na stałe, kominki, piece, powłoki malarskie, wykładziny sufitów i podłóg).

Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Ogień i inne zdarzenia losowe (uderzenia pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź, dym i sadza, upadek drzew i masztów, uderzenie pojazdu, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi  itp.),
 • kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • wandalizm,
 • przepięcia,
 • OC w życiu prywatnym,
 • trzęsienie ziemi,
 • wydostanie się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii.

Domy w budowie:

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie dla inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie bądź nadbudowie domu jednorodzinnego, garażu, budynku wolnostojącego itd.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Ogień i inne zdarzenia losowe (uderzenia pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdu itp.),
 • kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • wandalizm,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • wydostanie się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii.

Domy letniskowe:

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Jest to określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku (sprzęt agd, zapasy gospodarstwa domowego, odzież oraz inne przedmioty osobistego użytku, przedmioty wartościowe, sprzęt turystyczny i sportowy).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Ogień i inne zdarzenia losowe (uderzenia pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdu itp.),
 • kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • wandalizm,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • wydostanie się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii.