ubezpiecznieUbezpieczenie OC:

 • Ubezpieczenie obowiązkowe na mocy ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym z dnia 22.05.2003r.
 • ubezpieczenie OC polegają na objęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierującego pojazdem – innym osobą lub ich mieniu,
 • z tytułu OC towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie poszkodowanym niezależnie od tego, kto prowadził dany pojazd,
 • kwoty odszkodowań reguluje ustawa. Szkody na osobie 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Szkody na mieniu 3.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.
Ubezpieczenie AC:
Jest Ubezpieczeniem dobrowolnym, gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpią n/w zdarzenia:
 • zderzenia z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub innymi przedmiotami - działaniami osób trzecich,
 • zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, gradobicie i innych czynników zewnętrznych niezależnie od miejsca ich powstania,
 • kradzież auta.
Ubezpieczenie NW:
 • Ubezpieczenie jest dobrowolne, zawierane na okres 12 m-cy,
 • obejmuje wypadki na terenie RP oraz poza granicami kraju,
 • przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w trakcie podróży samochodem,
 • ubezpieczeniem objęci są wszyscy pasażerowie auta wraz z kierowcą.
Zielona Karta:
 • Jest dowodem (potwierdzeniem) zawarcia umowy ubezpieczenia OC obowiązującego zagranicą Polski,
 • Zielona Karta obowiązuje w tych krajach, które podpisały konwencję. Zazwyczaj potrzeba wykupić zieloną kartę w przypadku podróży poza kraje Unii Europejskiej.
Pakiety:
 • Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie oc, ac, nw, ass,
 • koszt pakietu znacznie niższy niż suma kosztów ubezpieczeń wchodzących w jego skład.