ubezpiecznia zdrowotne Oprócz standardowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów oraz ubezpieczenia kosztów leczenia osób przebywających za granicą, posiadamy również w ofercie ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Oferta jest przeznaczona dla klientów indywidualnych. Za niewielką składkę jesteśmy Państwu w stanie zaoferować szybki i nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, która staje się coraz droższa i trudniej dostępna. Mamy dla Państwa w ofercie kompleksowy program opieki zdrowotnej dostępny w wielu wariantach. W zależności od Państwa potrzeb dobierzemy odpowiedni rodzaj ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

 • konsultacje lekarskie u ponad 20 specjalistów (liczba konsultacji jest nielimitowana, a do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu),
 • zabiegi ambulatoryjne: chirurg, okulista, alergolog i urolog,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • szczepienie przeciw grypie WZW B,
 • opieka przedporodowa,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • wizyty domowe,
 • rehabilitacja,
 • protetyka,
 • 24 h Hot Line.

Ubezpieczenie to zapewnia Państwu przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony, dostęp do rozbudowanej sieci placówek medycznych oraz szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej.

Ubezpieczonym może być:

 • osoba fizyczna, która w dniu podpisania wniosku nie ukończyła 65 roku życia,
 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty początku okresu ubezpieczenia,
 • Osoba poniżej 20-go roku życia może być objęta ochroną ubezpieczeniową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.